Manual d’estil

Text

El text es pot presentar en qualsevol tipografia perquè la maquetació WordPress ajustarà a la tipografia de Report.cat
Es recomana un text de mínim de 600 paraules (3.700 caràcters amb espais) i un màxim de 2.000
paraules (12.700 caracters amb espais).
El text ha d’incloure:
– Titular que no sigui molt llarg
– Subtítol, per la portada de Report.cat
– Extracte, una mica més gran que el subtítol. Per xarxes socials i cercadors
– Cos del text
Un article de Report.cat es pot complementar amb altres elements digitals, com vídeos inserits,
fotografies, galeries de fotografies, infografies, podcasts i elements de xarxes socials inserits.
Aquí teniu una sèrie de recomanacions per treballar cadascú d’aquests elements.
Tots els elements que conformin la peça periodística s’entregaran als responsables de Report.cat
via report@periodistes.org o adrian@periodistes.cat

Fotografies

Les fotografies han de ser lliures de drets o tenir els drets explícitament cedits pel seu ús en
l’article concret en el qual es publicaran.
Si les fotografies s’han obtingut de repositoris Creative Commons (CC), cal especificar quines
particularitats té, com per exemple: “reconeixement de l’autor”, “ús no comercial”, “prohibida la
seva modificació”, etc.
Alguns repositoris de fotografies amb drets CC són:
– Unsplash
– Photopin
– Freephotos.cc
– Secció Creative Commons de Flickr
Es recomana que les fotografies, per ser publicades a Report.cat, tinguin un ample mínim de 800
píxels. Si no els tenen, no forcem la fotografia perquè la imatge quedaria molt pixelada a l’hora
de publicar-se.
Cada fotografia que s’utilitza per un article de Report.cat ha de venir acompanya d’un
suggeriment de peu de foto d’aquest estil:
“Aquí posem el peu de foto | Foto: Autor de la foto”

Galeria de fotos

En el cas que la galeria de fotos tingui un ordre concret, caldrà indicar quin és aquest ordre. Totes
les fotos han de venir acompanyades d’un peu de foto de l’estil de l’exemple anterior i ha de
complir les normes anteriorment exposades
Vídeos
Per una qüestió de càrrega de la web, es recomana que el vídeo o vídeos escollits estiguin allotjats
a una web com Youtube o Vimeo. Si el vídeo es puja a l’article directament des d’un mp4, l’article
trigarà molt en carregar cada cop que algú el vulgui llegir.
Per posar el vídeo a l’article només caldrà aportar l’enllaç del vídeo i indicar al text a quin lloc es
vol que el vídeo vagi inserit. Si es vol incloure un peu de vídeo, s’ha d’indicar quin ha de ser.
En cas que l’autor hagi creat un vídeo però no estigui a cap xarxa tipus Youtube o Vimeo, els
responsables de Report.cat s’encarregaran de publicar-ho i després inserir-ho.

Infografies

Es permet inserir infografies però aquestes no poden excedir en llargada la llargada total del text
(excepte quan la infografia sigui la part central de l’article). La infografia, com la fotografia, ha
de tenir una amplada mínima de 800 píxels.
Algunes webs per crear infografies de manera fàcil són:
– Canva
– Infogr.am
– Piktochart
– Easel.ly
– Vizualize.me
Per a la seva publicació, es recomana facilitar el codi HTML que l’eina facilita quan es clica a
‘publicar’. En cas que no sigui possible, s’ha de facilitar la URL de la infografia.

Podcast

Com en el cas del vídeo, la única exigència és facilitar la URL de l’àudio carregat en alguna de
les webs de podcast i/o àudios i indicar en quin punt del text cal inserir aquest podcast.

Elements de xarxes socials

La web de Report.cat accepta la inserció de qualsevol tipus d’inserció de contingut de xarxes
socials. Per fer-ho, només cal indicar al text on anirà cada inserció i facilitar el codi HTML que
genera la xarxa social (sigui Facebook, Twitter o Instagram).
En cas de no ser possible, es demana la URL del post o piulada concreta.