Els periodistes suspenen la professió i se senten explotats

D'esquerra a dreta, Jordi Rovira, Marc Vidal i Adrián Caballero durant la presentació del Report.cat | Foto: Ignasi R. Renom

Text: Jordi Rovira / Infografies: Adrián Caballero

Els periodistes catalans suspenen la professió, la credibilitat dels mitjans de comunicació i se senten laboralment explotats. Aquestes són algunes conclusions de l’Enquesta sobre l’estat d’ànim del Periodisme a Catalunya, impulsada per aquest portal, i que aquest dimarts 27 d’octubre s’ha donat a conèixer al Col·legi de Periodistes durant la presentació oficial del Report.cat. Les preguntes, a la que han respost els enquestats, sense revelar la identitat, més de cent cinquanta periodistes col·legiats, eren directes i sense concessions a l’ambigüitat (Et sents explotat? Et sents un fracassat? Si tinguessis 18 anys, tornaries a estudiar Periodisme?), el que ha permès disposar de respostes que no admeten cap mena de confusió.

Segons l’enquesta, la puntuació mitjana de la professió és un 3,99 mentre que el nivell de credibilitat dels mitjans també suspèn ja que es situa en un 4,52. D’altra banda, el 53,6% dels enquestats admeten sentir-se laboralment explotats. Una altra dada és que un 63,6% tan sols treballa de periodista mentre un 36,4% ho combina amb feines alienes a la professió. D’aquests últims, tan sols un 21,8% viuen gràcies al que guanyen com a periodistes. L’enquesta també mostra que tan sols un 25,5% treballa únicament en mitjans de comunicació, un 34,5% únicament en gabinets de comunicació i un 30,9% combina les dues coses.

 

Estat d'anim periodistes catalans

 

Una quarta part, fracassats

Una altra dada reveladora és que un 76,4% dels enquestats admet que no exerceixen el tipus de periodisme que els agrada. D’aquests, la majoria són els que treballen en gabinets de comunicació ja que, entre els que treballen únicament a mitjans, un 57,1% afirmen que estan fent allò que els agrada mentre que aquesta resposta cau fins al 15,8%  entre els treballen únicament a gabinets. Tot i això, tan sols una quarta part (25,2%) se senten uns fracassats. De totes maneres, si bé tres quartes parts dels enquestats no se senten fracassats, un 41,1% reconeix que, si tingués 18 anys, no tornaria a estudiar Periodisme.

Una dada que retrata la situació laboral de la professió és que un 20,7% admet treballar total o parcialment en negre. D’altra banda, un 38,4% és autònom, tot i que un 89,7% d’aquests admet que no tenia pensat treballar pels seu compte. Precisament els autònoms tenen majors percentatges de periodistes que se senten explotats (60,3%), que treballen total o parcialment en negre (28,1%), que se senten fracassats (29,3%) i que no tornarien a estudiar Periodisme (60,3%).

Finalment, a l’hora de valorar si les queixes de la professió són exagerades o reals, un 82,8% no creu que els periodistes siguin uns ploramiques, el que deixa clar que, segons els enquestats, les queixes a nivell laboral estan legitimades.

 

 

 

Les dones estan pitjor

A l’hora d’analitzar els aspectes de gènere (75 de les 152 respostes han estat de dones), s’observa que, en molts aspectes, les dones estan pitjor. Així, un 53,3 se senten explotades –per un 52,7 dels homes–, un 29,3 se senten fracassades –per un 21% dels homes–, un 24,3 treballen total o parcialment en negre –per un 17,6% dels homes– i un 20% fa el periodisme que li agrada –per un 29% dels homes–. També hi ha diferències sobre el tipus de periodisme ja que mentre només hi ha un 16,7% de dones que treballen únicament en mitjans, en el cas dels homes aquest percentatge augmenta fins al 33,3%. En canvi, un 43,3% de dones treballen únicament a gabinets, mentre que en els homes tan sols és un 25%. Unes diferències que es poden atribuir a que els horaris dels gabinets permeten una major conciliació laboral.

 

Enquesta_edats

 

Els joves, els més descontents

Respecte a les diferències per edats, destaca que la única franja que aprova a la professió són els majors de 65 anys (5,33) i que la credibilitat dels mitjans suspèn en totes les franges excepte els menors de 25 anys (5,42) i els majors de 65 anys (5,22). Una altra dada és que els que admeten sentir-se més explotats tenen entre 25 i 30 anys (71,4%), que és la franja d’edat on, a més, més periodistes combinen el periodisme amb altres feines (54,3%), que admeten en menor mesura (10,5%) que fan el periodisme que els agrada (10,5%), que se senten més fracassats (37,1%) i que en menor mesura (10,5%) treballen únicament en mitjans de comunicació.

D’altra banda, dels que treballen parcial o totalment en negre, els percentatges més alts es troben entre els joves, tant en els menors de 25 anys (33,3%) com en els que tenen entre 25 i 30 anys (37,1%). L’enquesta també mostra com, a mesura que els periodistes són més joves, es redueix el percentatge dels que treballen a mitjans de comunicació tradicionals, mentre que no hi ha ni un sol dels enquestats major de cinquanta anys que treballi únicament en gabinets.

Escriure al Report_banner

Un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.